Turning Torso i LEGO till salu – Intäkter till BRIS

NCC säljer nu Turning Torso byggt i LEGO till högstbjudande och bolaget ger alla intäkter till Barnens rätt i samhället” (BRIS). Den nye ägaren av Turning Torso bidrar till att BRIS kan hjälpa barn som farit illa. Budgivningen sker online under perioden: 20 oktober till den 17 november 2012. Gabriel Bremler byggde Turning Torso i LEGO på […]

Brandskydd för barn

Räddningstjänsten i Medelpad besöker varje år skolorna för att prata om brandskydd. Man vill ha en bra kontakt med barn och unga, berättar Erik Hedlund, chef från Räddningstjänsten. I Flammys Brandskola får barn lära dig hur de kan skydda sig mot bränder. Läs mer eller besök Brandskydd.tv och läs artiklarna ”Räddningstjänsten involverar barn och grannskap för bättre […]

Barnperspektivet.se vill visa oss barnens synsätt

BRIS vill med Barnperspektivet.se lyfta barnens sätt att se på omvärlden, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja de vuxna i sina relationer med barn och stärka vuxna att agera om barn far illa. Så beskriver BRIS sin satsning. Läs mer

Israelisk uppfinning från Apifix hjälper ungdomar med skolios

Skolios hos unga människor är en allvarlig ryggåkomma om gör ryggen krökt. Ofta stelopereras patienten, vilket innebär att ett flertal närliggande kotor sammanfogas med hjälp av en ”stege” av titan varpå kotorna växer ihop permanent. En ny israelisk uppfinning förenklar nu denna operation och gör ingreppet mindre. Läs mer  

Om staten har översyn kan ej kommuner nedmontera sina skolor hur som helst

Skolläkaren Sophie Ekman frågar i SvD Opinion hur kan barns rättigheter kan stärkas när man systematiskt nedmonterat skolhälsovården? ”Skolhälsovårdens klassiska finmaskiga nät har svepts bort i de flesta kommuner med politikers tysta medgivande, där det snart upplevs att Solna stad är en sista utpost i en välfungerande skolhälsovård”, Sophie Ekman. Vid sidan av en nedmontering […]

Vad anser du om Hamiltons förslag om Systembolagets verksamhet? Rösta fram ditt svar!

Carl B. Hamilton (Folkpartiet) vill att Systembolaget ska kunna: bestämma sina egna öppettider och att alkohol ska kunna köpas på nätet och levereras hem till dörren. Vad anser du? Gå till pollen!   Foto på Carl B. Hamilton från Wikipedia 

Mikael Höglind: Går barnkrigare dina ärenden utan din vetskap?

Armémuseum som är en del av Statens försvarshistoriska museer ställer frågan om barnkrigare är krigsbarn snarare än soldater. Den öppna frågan är kärnfull. Den pekar på barnet som offer för den vuxna världens intressen och krigshandlingar. Vi vet att svenska textilföretag använt barnslavar vid produktion i sydligare länder utan att veta om det. Varför kan […]

Mikael Höglind: Skoluniformen förtar inte individualiteten – tvärtom

Det kan tyckas vara gammalmodigt, men visst kan skoluniformen minska mobbningen av skolbarn som inte har rätt märkeskläder och varför kan inte uniformen till och med öka individualiteten? Argumenten emot skoluniform varierar. Ungdomarna själva hävdar oftast att en uniform eliminerar deras individualitet och att kläderna är ett uttryck för personlighet. Samtidigt är många ungdomar måna […]

100,000-tals barn är rädda för sina föräldrar som missbrukar i hemmen

Istället för att hemmet är en fristad för de unga är hemmet för 100,000-tals barn i Sverige en plats förenad med oro, otrygghet och våld på grund av missbruk. Notan för svenskarnas alkohol-, drog- och tablettmissbruk ligger på hela 150 miljarder kronor per år enligt regeringens utredare Gerhard Larsson. Text: Mikael Höglind. Foto från GP [fotograf […]