BRIS satsar 2017 på att minska psykisk ohälsa för barn

BRIS kampanj mot psykisk ohälsa 2017BRIS vill under 2017 satsa på att minska psykisk ohälsa för barn meddelar organisationen. Sverige är skyldiga genom Barnkonventionen att tillgodose varje barns rätt till psykiska hälsa, att få överleva och att få utvecklas. Barn har rätt till stöd, vård och behandling.

BRIS (Barnens Rätt i Samhället) skriver att psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige sedan 1980-talet. Organisationen har även noterat att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att barn och ungdomar hör av sig till BRIS för hjälp. Nära 40% av kontakterna med BRIS handlar om problem med psyket.

Läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.