Mikael Höglind: Går barnkrigare dina ärenden utan din vetskap?

barnkrigare - krigsbarnArmémuseum som är en del av Statens försvarshistoriska museer ställer frågan om barnkrigare är krigsbarn snarare än soldater. Den öppna frågan är kärnfull. Den pekar på barnet som offer för den vuxna världens intressen och krigshandlingar.

Vi vet att svenska textilföretag använt barnslavar vid produktion i sydligare länder utan att veta om det. Varför kan inte svenska företag som säljer produkter i Sverige, och på samma sätt som med barnslaveri, ovetandes ha dragit nytta av krigssituationer där barn använts?

Läs hela texten på min ämnesblogg

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.