100,000-tals barn är rädda för sina föräldrar som missbrukar i hemmen

Istället för att hemmet är en fristad för de unga är hemmet för 100,000-tals barn i Sverige en plats förenad med oro, otrygghet och våld på grund av missbruk. Notan för svenskarnas alkohol-, drog- och tablettmissbruk ligger på hela 150 miljarder kronor per år enligt regeringens utredare Gerhard Larsson.

Text: Mikael Höglind. Foto från GP [fotograf okänd]

”Bara en av fem som har ett missbruk är kända och erbjuds vård och behandling. Fyra av fem kan fortsätta med sitt drickande eller sina tabletter och sedan är utförsbacken väldigt nära”, sa Gerhard Larsson till TT förra året. Våren 2011 presenterade han sitt förslag på hur lagstiftningen som rör missbruk kan förändras. Gerhard Larsson vill vidga rollen för primär- och företagshälsovården, så att fler personer med missbruksproblem upptäcks i ett tidigt skede. Den så kallade Missbruksutredningen lämnade in sitt förslag på svensk missbruks- och beroendevård 27 mars 2011 till Regeringen.

Gerhard Larsson

Gerhard Larsson

Gerhard Larsson skriver i GP 13 juni 2011:

”Missbruksvården har traditionellt varit organiserad med socialtjänsten som bas. Samtidigt visar ny forskning att nio av tio med missbruk helst vill söka hjälp hos sjukvården, och endast en av tjugo hos socialtjänsten.”

Läs det kompletta inlägget på min ämnesblogg

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.