Israelisk uppfinning från Apifix hjälper ungdomar med skolios

Apifix, skoliosSkolios hos unga människor är en allvarlig ryggåkomma om gör ryggen krökt. Ofta stelopereras patienten, vilket innebär att ett flertal närliggande kotor sammanfogas med hjälp av en ”stege” av titan varpå kotorna växer ihop permanent.

En ny israelisk uppfinning förenklar nu denna operation och gör ingreppet mindre.

Läs mer

 

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.