Israel lättar på coronaregler tex för de som vill återvända från utlandet

Temabild: Par betraktar utsikt. Foto: Taryn Elliott. Licens: Pexels.com.

Temabild: Par betraktar utsikt. Foto: Taryn Elliott. Licens: Pexels.com.

Israel öppnar nu bland annat köpcenter, gym och gallerior. Det blir även enklare att komma hem till Israel för återvändare. Israel och palestinierna fortsätter att arbeta för att begränsa spridningen av coronaviruset bland sin respektive befolkningar.

Läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.