Om staten har översyn kan ej kommuner nedmontera sina skolor hur som helst

Barns rättigheterSkolläkaren Sophie Ekman frågar i SvD Opinion hur kan barns rättigheter kan stärkas när man systematiskt nedmonterat skolhälsovården?

”Skolhälsovårdens klassiska finmaskiga nät har svepts bort i de flesta kommuner med politikers tysta medgivande, där det snart upplevs att Solna stad är en sista utpost i en välfungerande skolhälsovård”, Sophie Ekman.

Vid sidan av en nedmontering av skolhälsovården har vi nedmonteringen av skolan som institut i sig. Jag står ganska långt från militären Björklunds disciplinskola. Det måste finnas olika utförare och en variation av olika pedagogiska inriktningar. Skolan får inte bli en fabrik där likadana människor produceras.

Jag ser gärna istället att fler skolor utökar och kvalitetssäkrar skolhälsovården och att skolorna återinför fler specialpedagoger.

Läs hela inlägget

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.