MSB om barn och eld – Anlagda bränder är oftast oavsiktliga

Förr i tiden fick barnen tidigt lära sig om nyttan och faran med eld, men idag är eld inte en företeelse som barnen möter i sin vardag. Förr behövdes elden för den dagliga överlevnaden. Barn lärde sig att inte leka med elden. Idag leker barn ofta med elden och 50-80% av alla anlagda bränner startas […]

BRIS satsar 2017 på att minska psykisk ohälsa för barn

BRIS vill under 2017 satsa på att minska psykisk ohälsa för barn meddelar organisationen. Sverige är skyldiga genom Barnkonventionen att tillgodose varje barns rätt till psykiska hälsa, att få överleva och att få utvecklas. Barn har rätt till stöd, vård och behandling. BRIS (Barnens Rätt i Samhället) skriver att psykiska ohälsan ökat bland barn och unga […]

BRIS ger Sverige svidande kritik – Flyktingbarn kränks och myndigheter gör för lite nytta

BRIS är inte speciellt stolt över hur Sverige lever upp till sina åtaganden för att tillgodose barnets mänskliga rättigheter. BRIS skriver till och med att bristerna är ”smärtsamt uppenbara” hos svenska myndigheters och det svenska rättsväsendets bristande förmåga att ta hand om flyktingbarn. Sammanställt av Mikael Höglind | Bild: Flyktingbarn, foto: WFP, Dina Elkassaby Barnens Rätt i Samhället (BRIS) syftar på att […]

Ungdomsarbetslösheten i Sverige på medelhög nivå i EU

Ungdomsarbetslösheten i EU påverkas av finans- och skuldkrisen. Sverige ligger på en genomsnittlig nivå i Europa. Grekland och Spanien ligger högst i EU med en arbetslöshet för unga på 50%, skriver Ekonomifakta.  Text: Mikael Höglind De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet är Tyskland ochÖsterrike, men arbetskraftens storlek mellan 15-24 år varierar mellan länderna vilket kan göra jämförelser lite missvisande. […]

Integrationshandledare: Tror ni verkligen att barnen nöjesflyr hit?

Integrationshandledaren Patrik Nilsson skriver om vad han anser om de som klagar på att ensamkommande barn som kommer till Sverige ibland ser äldre ut än vad de är. Spelar deras ålder någon roll med tanke på det våld de flyr ifrån? Han reagerar på alla rykten som sprids om dessa barn, grundlösa rykten om Migrationsverket […]

25% av ungdomarna i Europa har inget jobb

Miljontals unga människor är drabbade av arbetslöshet i dagens Europa. 26 miljoner personer motsvarande 25% av alla unga européer har inget jobb. Värst situation råder i Portugal, Grekland och Spanien. I Sverige lider nästan var tionde person av arbetslösheten, skriver Johanna Wester på Barnsrattigheter.com. Läs mer på MikaelHöglind.me

Ersättningen till barn som sett våld i hemmet fortfarande låg

Brottsoffermyndigheten som utdelar ersättning till barn som erfarit våld i hemmet ökade kraftigt utbetalningarna 2013. Trots det får endast några hundra barn ersättning årligen. Ansökningarna är cirka 240 stycken per år. Problemen beror på svårigheten med bevisföringen och låg kännedom om att ersättningen existerar. Läs mer på Mikael Höglind.me

Barnverket en rikstäckande organisation för barnen

Barnverket anser att Sverige slösar med resurser för barn och unga och att det leder till att hela samhället blir lidande. Barnverket vill komma till rätta med brister inom förskolan, skolan och skolbarnomsorgen i Sverige. Barn och unga får inte likvärdiga eller tillräckliga förutsättningar inom skola och barnomsorg för att  må bra i det moderna samhället. Barnverket har bildat […]

Åtta projekt för barn i Sverige fick anslag från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets stiftelses gav i oktober 2013 anslag till 8 projekt som motverkar utanförskap och främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige. I år fick 6 organisationer anslag som tidigare inte fått anslag från stiftelsen. Syftet är att ge fler barn och unga i Sverige möjlighet att växa upp till trygga och starka individer som känner samhörighet […]

Elever i Insjön fick pris för bästa brandskyddskunskap

Tio elever i 2:an på Insjö Skola fick ett pris och ett diplom av brandchef Ejeros och brandmästare Brolin för att de kommit in med de bästa tipsen på hur brandskyddet kan förbättras. Projektet Flammy är bla räddningstjänstens projekt för att jobba med brandsäkerhet för andraklassare. Eleverna som deltar får undervisning. De använder ett formulär för […]