Barnverket en rikstäckande organisation för barnen

Barnverket anser att Sverige slösar med resurser för barn och unga och att det leder till att hela samhället blir lidande. Barnverket vill komma till rätta med brister inom förskolan, skolan och skolbarnomsorgen i Sverige.

Barn och unga får inte likvärdiga eller tillräckliga förutsättningar inom skola och barnomsorg för att  må bra i det moderna samhället. Barnverket har bildat lokala nätverk där ett stort arbete sker.

Läs mer på Mikaelhlöglind.me

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.