Elever i Insjön fick pris för bästa brandskyddskunskap

Dalademokraten brandskyddTio elever i 2:an på Insjö Skola fick ett pris och ett diplom av brandchef Ejeros och brandmästare Brolin för att de kommit in med de bästa tipsen på hur brandskyddet kan förbättras.

Projektet Flammy är bla räddningstjänstens projekt för att jobba med brandsäkerhet för andraklassare. Eleverna som deltar får undervisning. De använder ett formulär för brandsyn, där de tillsammans med sina föräldrar går igenom brandskyddet i hemmet. Flammy har även en tävling där barnen skickar in tips och förslag på hur bränder kan hindras från att uppkomma och att spridas.

Läs mer

Mikael Höglind

Se även bloggen Brandskydd.tv om brandskydd och barn

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.