Ersättningen till barn som sett våld i hemmet fortfarande låg

våld i hemmetBrottsoffermyndigheten som utdelar ersättning till barn som erfarit våld i hemmet ökade kraftigt utbetalningarna 2013. Trots det får endast några hundra barn ersättning årligen. Ansökningarna är cirka 240 stycken per år.

Problemen beror på svårigheten med bevisföringen och låg kännedom om att ersättningen existerar.

Läs mer på Mikael Höglind.me

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.