BRIS ger Sverige svidande kritik – Flyktingbarn kränks och myndigheter gör för lite nytta

Flyktingbarn - Foto: WFP, Dina Elkassaby

BRIS är inte speciellt stolt över hur Sverige lever upp till sina åtaganden för att tillgodose barnets mänskliga rättigheter. BRIS skriver till och med att bristerna är ”smärtsamt uppenbara” hos svenska myndigheters och det svenska rättsväsendets bristande förmåga att ta hand om flyktingbarn.

Sammanställt av Mikael Höglind | Bild: Flyktingbarn, foto: WFP, Dina Elkassaby

Barnens Rätt i Samhället (BRIS) syftar på att de flyktingbarn som kommer till Sverige på flykt från krig utsätts för de allvarligaste av kränkningar som tex att de inte får återförenas med sina familjer.

Läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.