Om Mikael Höglind

Mikael Höglind

Mikael Höglind

Mikael Höglind (1968-) är känd från Uddevallapolitiken där han var barn- och utbildningsnämndens ordförande fram till sommaren 2009. Höglinds partitillhörighet är kristdemokraterna. Mikael Höglind föddes 6 augusti 1968 och är uppvuxen i Uddevalla där han 1988 gick ut efter 3,5 år på gymnasiet från naturvetenskaplig och teknisk linje.

Mikael Höglind kan beskrivas som en person med ett skarpt intellekt med sinne för nya lösningar och projekt. Han är engagerad i flera ämnesområden som speglas i hans bloggar. Dessa områden är: Mellanösterndebatten, barnens rättigheter i samhället samt hälsa och miljö.

Mikael Höglind arbetade efter gymnasiet inom säkerhetsbranschen som väktare och med värdetransporter och personskydd åren 1988 – 1996.

Mikael Höglind startade 1992 Vivestra Brandskydd AB parallellt med de övriga uppdragen. Mikael var även delägare i brandskyddsbolaget Secunova AB och helägare i fastighetsbolaget Alwico AB. 2019 sålde han allt innehav i bolagen Vivestra och Secunova till NOHA Sweden, där han är teknisk chef.

Idag har Mikael Höglind familj med två söner tillsammans med sin fru Kristina.