Israel, landet där demonstrationerna inte slås ned med våld

Vad som skiljer demonstrationerna i Israel från de i England, Syrien, Yemen och Nordafrika är att militär och polis inte slår ner demonstranterna med våld. Jag skrev i ett tidigare blogginlägg att demonstrationerna i Israel till och med enar judar och araber kring de frågor som är aktuella. Det handlar om att klyftan mellan de […]

Araber och israeler delar målsättning med “The Israeli Awakening”

Efter upproren i länder som : Tunisien, Egypten, Yemen, Libyen och Syrien reser sig även ett folkligt uppror i Israel och ”fienden” är skyhöga levnadskostnader och politiker som inte agerar för folkets bästa utan istället för sitt eget i första hand.  Protesterna kallas för: ”The Israeli Awakening”. Idag lördag har organisatörer i Israel lovat  att minst 150,000 männiksor […]