Ungdomsarbetslösheten i Sverige på medelhög nivå i EU

Ungdomsarbetslösheten 2016Ungdomsarbetslösheten i EU påverkas av finans- och skuldkrisen. Sverige ligger på en genomsnittlig nivå i Europa. Grekland och Spanien ligger högst i EU med en arbetslöshet för unga på 50%, skriver Ekonomifakta. 

Text: Mikael Höglind

De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet är Tyskland ochÖsterrike, men arbetskraftens storlek mellan 15-24 år varierar mellan länderna vilket kan göra jämförelser lite missvisande.

”I de länder där de flesta unga är heltidsstudenter som inte söker jobb är det bara en mindre andel av ungdomarna som räknas till arbetskraften.”

Läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.