Brittiska Mobileye och Delphi ska ta fram självkörande bilar

DelphiFör en månad sedan beslöt Tesla och Mobileye att upphöra med sitt samarbete. Istället valde Brittiska Mobileye och israeliska Delphi att gå samman för att ta fram självkörande bilar som planeras för marknaden 2019. 

Text: Mikael Höglind

Målet är att företagen ska föra samman Delphis expertis i ”mapping and machine learning” med Delphis avancerade styrprogramvara. Den nya plattformen ska klara av att köra och ”förhandla” med vanliga människostyrda personbilar och fotgängare i vanliga, men stökiga och komplexa trafikmiljöer.

Läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.