Israel bortom alla problematiseringar – ett fantastiskt land

Agriculture IsraelLisa Abramovicz beskriver ett Israel som lyckats hålla ihop sitt folk trots svåra prövningar. Hon uppmanar alla att för en gång skull bortse från Israels konflikter med grannstaterna och istället se det positiva med landet bortom alla problematiseringar som färgat bilden av landet i internationella medier. 

Abramovicz tar som exempel att Israel som har den största immigrationen i världen integrerar invandrare från 160 länder trots det lyckats att hålla sin nationella identitet intakt. Abramovicz nämner även att Israel är en framstående nation när det gäller tex: ekologiskt jordbruk, avsaltnings- och bevattningsteknik.

Läs mer på MikaelHöglind.eu

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.