Israeliskt ministerie tog fram PR-app för clean tech

Isralisk clean tech appIsraeliska ”Industry, Trade and Labor Ministry” har tagit fram en PR-app ”CleanTech in the making” som ska visa världen israeliska clean tech-lösningar från utveckling till tillämpning.

Syftet är att tidigt locka in investerare. Appen kan även användas som ett marknadsverktyg, skriver YNET.com. En annan app heter ”Mapped in Israel” som inkluderar över 900 israeliska företag varav de flesta arbetar inom clean tech.

Läs mer

Mikael Höglind

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.