Framgång för snabbväxande energiteknikföretag

laptopsolcellsväskaSolcellsföretaget Midsummer AB blev av Deloitte på uppdrag av Energimyndigheten utsett till Sveriges snabbast växande teknikföretag. Företaget har utvecklat en mycket kostnadseffektiv teknik för tillverkning av solceller. 

Målet är att den kostnadseffektiva massproduktionen av solceller ska gynna både den globala elproduktionen och förhoppningsvis öka svensk utlandsexport. Energimyndigheten stödjer även andra smarta och snabbväxande energiteknikföretag.

Bilden visar en ”Laptopsolcellsväska” som ger tillräckligt med energi för att kunna ladda upp en laptop.

Läs mer

Mikael Höglind

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.