Framgång för snabbväxande energiteknikföretag

laptopsolcellsväskaSolcellsföretaget Midsummer AB blev av Deloitte på uppdrag av Energimyndigheten utsett till Sveriges snabbast växande teknikföretag. Företaget har utvecklat en mycket kostnadseffektiv teknik för tillverkning av solceller. 

Målet är att den kostnadseffektiva massproduktionen av solceller ska gynna både den globala elproduktionen och förhoppningsvis öka svensk utlandsexport. Energimyndigheten stödjer även andra smarta och snabbväxande energiteknikföretag.

Bilden visar en ”Laptopsolcellsväska” som ger tillräckligt med energi för att kunna ladda upp en laptop.

Läs mer

Mikael Höglind

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.