Svensk vindkraft är en felsatsning anser 13 svenska forskare

vindkraftVindkraftsutbyggnaden i Sverige ett land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegriplig, anser 13 tunga vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet i en gemensam artikel i SvD den 8 maj, 2012.

De anser att den pågående svenska vindkraftssatsningen är ett stort misstag som kostar Sverige mångmiljardbelopp utan att ge tillbaka något. Pengarna borde i stället läggas på att minska fossilbränsleanvändningen i transportsektorn, enligt Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.