Svensk vindkraft är en felsatsning anser 13 svenska forskare

vindkraftVindkraftsutbyggnaden i Sverige ett land som redan har ett väl fungerande och fossilfritt elsystem, är obegriplig, anser 13 tunga vetenskapsmän inom klimat- och energiområdet i en gemensam artikel i SvD den 8 maj, 2012.

De anser att den pågående svenska vindkraftssatsningen är ett stort misstag som kostar Sverige mångmiljardbelopp utan att ge tillbaka något. Pengarna borde i stället läggas på att minska fossilbränsleanvändningen i transportsektorn, enligt Vetenskapsakademiens Energiutskott.

Läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.