Gränsdragningar la grunden för dagens Mellanösternkonflikter

Långt ifrån alla i den allmänna debatten om Israel och Mellanöstern verkar förstå situationen som Israels folk upplever och den historia som de ärvde sedan det Osmanska riket föll och Mellanöstern delades upp mellan judar och araber. Här följer ett försök att skapa förståelse kring vad som egentligen hände ur ett israeliskt perspektiv.

Den felaktiga historiebeskrivning som ligger till grunden för hatet mot Israel ser ut på ungefär följande sätt:

Sionister stal vid krigsslutet 1948 Palestina och tvingade folket som bodde där bort från sina städer, byar, hus och mark för att skapa staten Israel. Övergreppet var stort och dess like aldrig tidigare skådats i historien.

Denna uppfattning har länge lärts ut i skolorna i de arabiska länderna. I själva verket vilar dessa påståenden på lös grund. Det fanns ingen nation vid namn Palestina i Mellanöstern 1948. Därför fanns ingen stat som judarna kunde stjäla eller ockupera.

Istället finns en annan historiebeskrivning – läs mer

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.