Chil Rajchma – Jag är den siste juden

Chil Rajchman

Chil Rajchman

Chil Rajchman föddes 1914 och kom till utrotningslägret i Treblinka 1942, 28 år gammal. Rajchman var en av de ytterst få som överlevde koncentrationslägret. Efter kriget flyttade han till Uruguay, och innan han dog 2004 bad han sin familj att publicera hans anteckningar i bokform. Han har flera gånger vittnat mot krigsförbrytare.

Chil Rajchman var en av sex barn i en judisk familj som bodde i industristaden Lodz i Polen. Han mamma dog innan andra världskrigets utbrott. Chils pappa klarade inte av familjens ekonomi så Chil började arbeta tidigt.

Läs vidare och se ett dokumentärfilmsklipp på 5 minuter på Israelbloggen om Chil och hans dramatiska liv

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.