Israelisk juristfirma Shurat haDin stoppade Ship to Gaza-båtarna

NY Times skriver att en israelisk juristfirma, Shurat haDin Law Center, låg bakom stoppandet av Ship to Gaza-flottan genom att klaga hos den grekiska kustbevakningen. Juristerna meddelade att sju skepp var oförsäkrade eller felaktigt registrerade. Shurat haDin Law Center varnade även ett antal försäkringsbolag i England, Frankrike och USA från att befatta sig med båtarna eftersom […]

Ship to Gaza-kampanjen – ett onödigt politiskt angrepp mot Israel – Gaza ej instängt

Israel har i en onyanserad debatt anklagats för att stänga in Gaza och därmed plåga att helt folk. Ship to Gaza-kampanjerna har förstärkt den bilden. Samtidigt har gränsstaden Ashdod under flera år använts som portal för transporter mellan Gaza och Västbanken. Upp till 15 lastbilar har kunnat passera gränsen varje dag. Text: Mikael Höglind Redan […]