Israelisk uppfinning från Apifix hjälper ungdomar med skolios

Apifix, skoliosSkolios hos unga människor är en allvarlig ryggåkomma om gör ryggen krökt. Ofta stelopereras patienten, vilket innebär att ett flertal närliggande kotor sammanfogas med hjälp av en ”stege” av titan varpå kotorna växer ihop permanent.

En ny israelisk uppfinning förenklar nu denna operation och gör ingreppet mindre.

Läs mer

 

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.