Handelskammaren Sverige/Israel – En orientering om Israels näringsliv

Satellite_image_of_Israel_in_January_2003Handelskammaren Sverige-Israel har i februari 2014 kommit ut med en orienterande rapport om Israels näringsliv och samhälle. I en sammanställning av basfakta om Israel nämns ett antal punkter.

  • Bank of Israel beräknar att landets BNP kommer att växa med 3,5% under 2014.
  • BNP per invånare anges till 33900 US dollar (enligt CIA Yearbook 2012). BNP per person i Sverige ligger på 55072 enligt Globalis.se.
  • Det har skett en utvandring till USA och sedan en återinvandring med nya kunskaper och kapital.
  • Israel är världsledande inom forskning och utveckling per person. Staten satsar genom ”The Chief Scientist” på nya uppfinningar och innovationer. Universiteten licensierar ut sina forskares upptäckter och patent till näringslivet.

Läs mer på MikaelHöglind.eu

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.