Vad gör du om 75% av din lön går till att köpa mat och 20% för att åka till jobbet?

Ennie Precious MpandeSofia Svarfvar har tagit svenska kyrkan in i FNs korridorer, till protesterna i Moçambique, slummen i Sydafrika, konfliktens Colombia, ojämlikhetens Indien och till ekologiska produkter i Dalsland. Målet med den internationella satsningen är att förstå hungers orsaker.

Sofia Svarfvar tar upp upploppen i Moçambique i början på september 2010 fyra månader innan Egypten skakades av sina missnöjesuppror. I Moçambique var orsaken till upproren stegrande priser på mat, el och vatten i kombination med minskad subventioner för drivmedel. Bröd blev 30% dyrare. 75% av en normal inkomst gick till mat och 20% för att åka till jobbet eller marknaden.

Läs hela inlägget

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.