Araber och israeler delar målsättning med “The Israeli Awakening”

MSNBCEfter upproren i länder som : Tunisien, Egypten, Yemen, Libyen och Syrien reser sig även ett folkligt uppror i Israel och ”fienden” är skyhöga levnadskostnader och politiker som inte agerar för folkets bästa utan istället för sitt eget i första hand. 

Protesterna kallas för: ”The Israeli Awakening”.

Idag lördag har organisatörer i Israel lovat  att minst 150,000 männiksor ska protestera och det är anmärkningsvärda siffror i ett land med endast 7 miljoner invånare, fortsätter MSNBC.

Läs hela inlägget och se artikelkällor

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.