Vågkraft – en energikälla som är effektivare än vindkraft

Vågkraft

Vågkraft

Över 70 % av jordens yta täcks av hav, som påverkas av vind vilken bär på enorma mängder energi. Dessutom är vågorna gratis. 

Vågkraft är med andra ord ett energislag med stor potential. Företaget Seabed AB menar att Östersjöns vågkraftpotential kan täcka 18% av den totala elanvändningen i Sverige, beräknat på förbrukningen år 2007.

Läs hela inlägget

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.