Vågkraft – en energikälla som är effektivare än vindkraft

Vågkraft

Vågkraft

Över 70 % av jordens yta täcks av hav, som påverkas av vind vilken bär på enorma mängder energi. Dessutom är vågorna gratis. 

Vågkraft är med andra ord ett energislag med stor potential. Företaget Seabed AB menar att Östersjöns vågkraftpotential kan täcka 18% av den totala elanvändningen i Sverige, beräknat på förbrukningen år 2007.

Läs hela inlägget

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.