Fuglesangs självmordsförsök onödigt – alternativmedicin botar när skolmedicin famlar

Christer Fuglesangs självmordsförsök

Christer Fuglesangs självmordsförsök

Christer Fuglesangs påhopp på homeopatin känns både arrogant och barnsligt. Allt fler blir hjälpta av alternativmedicin när sjukvården misslyckas. Därför skickar jag ofta mina vänner till alternativen och de återvänder med ett leende.

En kvinnlig bekant blev tillsagd att hon var tvungen att bära hålfotsinlägg resten av sitt liv. Hon fick aldrig mer gå barfota för en ortoped och hon hade haft inlägget över 10 år när jag bad henne besöka ”alternativaren”, Markus Greus, terapeut inom postural terapi.

Endast en behandling senare kunde hon åter börja promenera utan hålfotsinlägg. Min poäng är att det här är ytterligare ett exempel när skolmedicinsk sjukvård dömer ut en patients möjligheter att bli återställd. När vanliga ortopeder inte vet hur ett problem ska lösas dömer de ut patientens möjligheter.

Ett annat tips som uppskattas av mina vänner är Kilmaninstitutet som arbetar holistiskt…

Läs resten av inlägget

About Mikael Höglind

Mikael Höglind deläger bolaget Vivestra Brandskydd AB med 14 anställda och har sedan 1992 varit politiskt aktiv inom Kristdemokraterna. I juni 2009 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet.