Bina försvinner i världen – 70% av allt vi äter är pollinerat av insekter

Bisamhällena blir färre i världen och det får katastrofala följder varnar forskare. I Europa har 30% av alla bisamhällen försvunnit åren 2007-2008. Många grödor i världen pollineras av tex bin. Ingen pollinering betyder ingen skörd.

I Trollhättan har flera privata biodlare tvingats lägga ner sin verksamhet. Kvalstret Varroa som parasiterar på bina är en anledning. Andra anledningar till försvinnande bipopulationer är långa vintrar, bekämpningsmedel i lantbruket och mobiltelefoner.

Läs hela inlägget

About Mikael Höglind

Mikael Höglind är en känd entreprenör inom brandskyddsbranschen. Mellan 2009 och 2020 valde Mikael Höglind att helt satsa på en karriär i näringslivet. 2021 blev Mikael åter politiskt engagerad efter att han sålt sitt bolag Vivestra Brandskydd.